Sigortacılara göre terör riski 30 puan birden arttı

Arzu Nur İZCİ
Yeni Yüzyıl Gazetesi

Sultanahmet’te yaşanan kanlı terör saldırısıyla gündeme gelen güvenlik sorunu sigorta şirketlerinin de gündemine oturdu.

Dünya sigorta devi Allianz, çok uluslu şirketleri ve küresel ekonomiyi tehdit edebilecek olası risklerin analiz edildiği Risk Barometresi’ni yayımladı. Rapora göre doğal afetler bu yıl da birinciliğini koruyarak Türkiye için en büyük risk unsuru oldu. Terör ise büyük bir sıçrama göstererek 2’nci sıraya oturdu. 2015 başında yüzde 8’le yedinci sırada olan terör riski yüzde 39’a çıktı. Terör riskindeki bu artışın uluslararası reasürörlerin sigorta fiyatlarına zam olarak yansıması bekleniyor.

İş hayatında kesintiler üçüncü sırada yer alırken, tedarik zinciri kesintileri ve kemer sıkma programları ile emtia fiyatlarındaki artış gibi makroekonomik riskler yüzde 30 ile üçüncü sırada yer alıyor. Yangın, patlama yüzde 27 ile beşinci sırada yer alırken, piyasadaki dalgalanmalar, yoğun rekabet ve durgunluk gibi pazar gelişmelerindeki riskler yüzde 21 ile altıncı sırada yer alıyor.

Zorlu piyasa ortamı

Araştırmanın dünya için risk unsuru ise yüzde 38’le en çok iflaslar ve tedarik zinciri kesintileri olacağı belirtiliyor. Yanıtların yüzde 34’ünde, yoğun rekabet veya piyasa dalgalanması veya durgunluğu gibi piyasa gelişmeleri 2016 yılının en önemli üç iş riskinden biri olarak nitelendirildi.

Bu da bu yeni kategoriyi genel sıralamada ikinci en yüksek risk yaptı. Piyasa gelişmelerinin ilk üç iş riski arasında sıralandığı sektörler sırasıyla mühendislik, finansal hizmetler, imalat, deniz ve denizcilik, ilaç ve taşımacılık olarak belirlendi. Buna ek olarak, bu risk, Avrupa, Asya-Pasifik ve Afrika ve Orta Doğu’da ilk iki endişe kaynağı arasında yer alıyor.
Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir